Subsidie zonne-energie

Helaas heeft de nationale overheid de subsidieregeling voor zonne energie (SDE) stopgezet. Vanaf 1 juli kon iedere ondernemer die energie produceert, en het milieu daarbij niet belast, een subsidie aanvraag doen. Dit is de subsideregeling duurzame energie (SDE +). Deze regeling is gelanceerd onder het bewind van energieminister Maxime Verhagen. In deze regeling concurreren alle vormen van duurzame energie met elkaar. Er is dus geen apart ‘potje’ meer voor zonne energie. Inmiddels is de inschrijftermijn verstreken. Voor meer informatie kunt kijken op de site van de Rijksoverheid.

Lokaal zijn er soms nog wel subsidies. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van uw gemeente.