Subsidie zonnepanelen

Op 2 juli 2012 was er weer een subsidie op de aanschaf van zonnepanelen geïntroduceerd. Het ging om €22 miljoen in 2012 en nog eens €30 miljoen in 2013. Het betreft een landelijke subsidieregeling voor particulieren. De vorige subsidieregeling voor zonnepanelen voor particulieren eindigde in 2010. Die regeling subsidieerde niet de aanschaf, maar de geproduceerde stroom uit zonnepanelen. Wie destijds subsidie toegekend heeft gekregen, blijft deze ontvangen.

Voor de nieuwe regeling hoeft bij aanschaf niet vooraf subsidie aangevraagd te worden. Dit kan achteraf gedaan worden. Mocht u volledig afhankelijk zijn van deze subsidie (ook zonder subsidie zijn zonnepanelen rendabel), dan is het verstandig om een ontbindingsclausule op te nemen in uw overeenkomst. De maximale subsidie bedraagt €650,-

In het lente-akkoord werd nog gesproken over een btw-verlaging van 19% naar 6%. Maar dit bleek op korte termijn niet haalbaar. Vervolgens is er veel kritiek geweest. Het is maar zeer de vraag of deze subsidieregeling het gewenste effect heeft en de verkoop van zonnepanelen nu een vlucht neemt. Zo is het een relatief klein bedrag, moeten de kosten van ambtelijke apparaat hier ook van betaald worden en kan het een verlammend effect op de markt hebben.

Zodra er meer bekend is over de te volgen procedures om aanspraak te maken op de subsidie dan zullen wij hier direct melding van maken.

Subsidie 2019

Er is op dit moment geen subsidie meer. Subsidies zijn vervangen door de BTW-regeling. Dankzij deze regeling kun je 21% korting krijgen op je nieuwe zonnepanelen.