Sportverenigingen

Wilt u zonnepanelen gaan kopen voor uw sportvereniging? Vanaf januari 2016 komt u dan als vereniging in aanmerking om een subsidie van 30 procent van de kosten van de installatie te krijgen. De terugverdientijd is dan geen 7 jaar meer, maar nog maar 5 jaar. Een sportvereniging kan daardoor al na 5 jaar gaan genieten van gratis zonnestroom.

Motie in 2012

Het gebeurde al in 2012, dat kamerleden een motie hadden ingediend om het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren bij sportclubs. De motie heeft er nu toe geleidt dat de minister Kamp samen met de minister van volksgezondheid, welzijn en sport vanaf 1 januari 2016 een subsidieregeling heeft verzorgd.

Wat houdt de regeling in?

De regeling houdt in dat wanneer er energie besparende maatregelen moeten gelden voor sportverenigingen ze dit gaan stimuleren. Het plaatsen van een zonnepaneel op een sportkantine is daardoor veel interessanter geworden. De terugverdientijd is simpelweg een heel stuk korter. De meeste sportaccomodaties hebben trouwens ook een plat dak. De zonnepanelen kunnen hierdoor gemakkelijk op het zuiden geplaatst worden. De regeling is alleen voor sportverenigingen welke ook lid zijn van de NOC NSF of bij de overkoepelende landelijke sportvereniging.